Runsten Nä23, L1981:2311, Glanshammar 152:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä23, L1981:2311
Foto av Runsten Nä23, L1981:2311
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigrik lät resa stenen efter Redobogen(?), sin son, en dugande ung man, och Udd och Frösten (reste också).

Visa originaltolkning och runtext

: sihrikr : lit : resa : sten : eftiʀ : reþbu-n : sun sin : trek : nutan : auk : utr : a-- frysten :

: sihrikr : lit : resa : sten : eftiʀ : reþbu-n : sun sin : trek : nutan : auk : utr : a-- frysten :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, leptit, 2,3 m l, 0,95 m br och 0,17 m tj. Runhöjden är 6,5-9 cm. Ristningen är på oskadade ställen djup och tydlig.
Inskriften som börjar vid kopplet ned till vänster på stenen lyder: ": sihrikr : lit : resa : sten : eftir : repbu-n : sun sin : trek : nutan : auk : utr : a -- frusten :"
"Sigrik lät resa stenen efter Redobogen, sin son, en dugande ung man och Udd och Frösten."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Omedelbart N om S väggen (dörren) i sakristia.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319263
Longitud: 15.402074
Lämnings-ID: L1981:2311
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 152:1
Sveriges runinskrifter: Nä23 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2311