Runsten Nä19, L1980:4958, Täby 1:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä19, L1980:4958
Foto av Runsten Nä19, L1980:4958
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, skiffrad gnejs, 2,6m hög, ca 1,5 m bred, minst 0,35 m tjock vid toppen. Runhöjd 11-13 cm. Ristningen vetter mot Ö. Stenen ligger inmurad i sakrestians Ö vägg och ligger kantställd på marken vid grunden med fotändan i S.
Enligt Närkes runinskrifter är ristningen djup och tydlig, men huggningstekniken är annorlunda än i ristningar från vikingatiden och ristningen saknar språklig innebörd. Den består av 47 tecken och 5 skiljetecken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.198465
Longitud: 15.067778
Lämnings-ID: L1980:4958
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 1:1
Sveriges runinskrifter: Nä19 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:4958