Runsten Nä13, L1980:3932, Stora Mellösa 42:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä13, L1980:3932
Foto av Runsten Nä13, L1980:3932
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Spjallboði hade … och …

Visa originaltolkning och runtext

sbialbuþi : l… … auk : …

sbialbuþi : l… … auk : …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,15 m h, 1 m br och 0,1-0,15 m tj. Runhöjd 10-12 cm.

Inskrift: "sbialbuþi : l..." "Spjallbode l(ät) ..."

Stenen hittades år 1937 under restureringsarbeten i kyrkan. Den låg under det nuvarande golvet och hade tydligen tjänstgjort som fotsten under en pelare som tidigare stått på platsen. En ytterligare mindre stycke finns förvarat (1973) i en materialbod inne i vapenhuset. Inskrift: "auk" "och". Enligt Närkes runinskrifter utgör hällen troligen en del av en gravkista.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans vapenhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stora Mellösa socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.21239
Longitud: 15.502904
Lämnings-ID: L1980:3932
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 42:1
Sveriges runinskrifter: Nä13 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:3932