Runsten Nä12, L1981:8316, Stora Mellösa 32:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä12, L1981:8316
Foto av Runsten Nä12, L1981:8316
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Inga lät resa (stenen) till minne av Ásl/Ǫsl, hennes styvson.

Visa originaltolkning och runtext

: ika : let : rietʀ : eftʀ : asl : s-ukn : sin :

: ika : let : rietʀ : eftʀ : asl : s-ukn : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, 1,7 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,35 m tj. Runhöjd, 12-15 cm. Ristningen vetter mot VSV.
Inskrift: "ika : let : rietr : eftr : asl : s-vkn : sin :" ("Inga lät resa efter Ösl(?), sin ...")

Enligt uppgift skall runstenen på 1600-talet ha tjänstgjort som tröskel i södra kyrkoporten. På 1830-talet flyttades stenen och lades i södra kyrkogårdsmuren strax V om grinden. Runstenen flyttades 1952 ca 20 m åt N och restes på sin nuvarande plats. Uppmålad 1990.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nära krönet av flack moränrygg (NÖ-SV). Kyrkogård.

4 m SÖ om kyrkans SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stora Mellösa socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.212283
Longitud: 15.502781
Lämnings-ID: L1981:8316
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 32:1
Sveriges runinskrifter: Nä12 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:8316