Runsten Nä11, L1980:4067, Stora Mellösa 80:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä11, L1980:4067
Foto av Runsten Nä11, L1980:4067
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn och Geirhvatr lät resa denna sten till minne av sin far Eibjörn. Må Gud hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

: biorn : auk : keiruatr : letu : resa : sten : þensa : eftiʀ :: eibiurn : faþur : sin : kuþ : hialbi selu : hans :

: biorn : auk : keiruatr : letu : resa : sten : þensa : eftiʀ :: eibiurn : faþur : sin : kuþ : hialbi selu : hans :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,1,25 m hög och 0,7 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. Ristningen vetter mot N. Runorna är 7-10 cm höga och 0,5-1,0 cm djupa. Endast ställvis imålade med röd färg.
Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Björn och Gervat läto resa denna sten efter Ebjörn, sin fader. Gud hjälpe hans själ."
Enligt uppgift skall stenen ursprungligen ha stått på Ö sidan om Backekulle på Talby utmark (Odensvacken), till höger om vägen mot St Mellösa. Vid kullens SV sida skall ha funnits en hälsokälla, sk "Odens källa" se SGU karta för källans plats.
"Ursprungligen har denna sten stått i Talby äng i Asker sn, på andra sidan om Telgebron, der han låg kullfallen och bortglömnd tills för en mansålder sedan, då en bonde, nämndemannen Pehr Andersson återfann honom och förde honom till...Hummelsta."(Nerikes Gamla Minnen, H Hofberg, 1868, s. 89)

Uppmålad 1993.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Mellösa socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande moränmark. Vägkant.

1 m S om uppfartsväg till gården (Ö-V) och 2 m Ö om mindre uppfartsväg (N-S).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stora Mellösa socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.170501
Longitud: 15.525647
Lämnings-ID: L1980:4067
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Mellösa 80:1
Sveriges runinskrifter: Nä11 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Stora Mellösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:4067