Runsten Nä1, L1980:5180, Viby 28:1 i Hallsberg, Örebro
Foto av Runsten Nä1, L1980:5180
Foto av Runsten Nä1, L1980:5180
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

… …ftiʀ · …[o]þuri[ni--a]

… …ftiʀ · …[o]þuri[ni--a]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, del av, sandsten, 1,1 m h, intill 0,4 m b och 0,17 m tj. Sidorna parallella. Runhöjd 11-12 cm. Stenen har enligt uppgift tidigare legat i trappsteget till södra ingången.
I sakristian förvaras ytterligare ett fragment av en runsten, 0,24 x 0,12 m och 0,8 cm tj av sandsten.
Enligt Närkes runinskrift är dessa två fragment delar av samma sten och inskriften lyder: "...efter..."
Skiss i inventeringshandlingarna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Hallsbergs kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhuset i Viby kyrka, vänd mot S.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Hallsberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.060277
Longitud: 14.871173
Lämnings-ID: L1980:5180
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 28:1
Sveriges runinskrifter: Nä1 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Hallsberg
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:5180