Runsten Marmastenen, U485, L1942:1878, Lagga 7:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten Marmastenen, U485, L1942:1878
Foto av Runsten Marmastenen, U485, L1942:1878
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þrótti och Ingulfr lät resa stenen till minne av Sigviðr, deras fader; och Ingifastr till minne av sin husbonde. Och Ófeigr / den icke dödsdömde Œpir huggen."

Visa originaltolkning och runtext

þroti ' uk ' ingulfr ' litu ' rita stain ' iftiʀ ' sihuiþ ' faþur ' sin ' uk ' inkifa^st ' at ' bonta ' sin ' in ' ofaigr ' ybiʀ ' risti

þroti ' uk ' ingulfr ' litu ' rita stain ' iftiʀ ' sihuiþ ' faþur ' sin ' uk ' inkifa^st ' at ' bonta ' sin ' in ' ofaigr ' ybiʀ ' risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,8x1,3x0,4 m st. Stenen är något avsmalnad uppåt. Stenen har en murad fot på vilken årtalet 1925 står inristat. Stenensframsida med runinskrifter är mto VNV. Runslingans bredd ca 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

5 m NNÖ om landsväg (VNV-ÖSÖ). 2 m SÖ om infart till tomt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.781583
Longitud: 17.836962
Lämnings-ID: L1942:1878
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 7:1
Sveriges runinskrifter: U485 (Upplands runinskrifter)
Plats: Marma
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Ofeg
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Marmastenen
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1878