Runsten Målstastenen, M6, L1935:8497, Tuna 14:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Målstastenen, M6, L1935:8497
Foto av Runsten Målstastenen, M6, L1935:8497
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ǫnundr reste denna sten till minne av Hákon, (hans) far …

Visa originaltolkning och runtext

[(a)(n)ut riti stin þina a-ti- hakun faþuʀ …]

[(a)(n)ut riti stin þina a-ti- hakun faþuʀ …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,4 m h, 0,9 m br (140-340 gon) och 0,25-0,4 m tj.Runhöjd 10-11 cm. Inskrift på den åt SSV vettande sidan vilken ärknölig och ojämn i ytan, varför inskriften är svår att se. Textenligt Sidenbladh: "anutr iti Stin thina. btir hi(?)....Ulf barthi(?)" Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot SSV-sluttande moränmark. Igenväx- ; ande hagmark.

14 m 30 gon om landsväg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.314034
Longitud: 17.103359
Lämnings-ID: L1935:8497
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 14:1
Sveriges runinskrifter: M6 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Målstastenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:8497