Runsten M7, L1935:7510, Tuna 4:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M7, L1935:7510
Foto av Runsten M7, L1935:7510
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorsteinn reste denna sten … sin far. Hákon markerad.

Visa originaltolkning och runtext

(þ)(u)rs-i[n] riti stin þin… … …aþur : sin : hakun markaþi

(þ)(u)rs-i[n] riti stin þin… … …aþur : sin : hakun markaþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,02 m h, 0,42 m synlig br och omätbar tj. Runhöjd 0,07- 0,08 m. Inskrift på den blottade åt VNV vända sidan. Stenen är inmurad i kyrkans vägg i vågrätt läge. I ytan ställvis spår av tidigare överkalkning.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkans SÖ gavel på insidan 0,4 m SSV om hörnet 0,5 m över golvet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.327483
Longitud: 17.065603
Lämnings-ID: L1935:7510
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 4:1
Sveriges runinskrifter: M7 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:7510