Runsten M5, L1936:4877, Attmar 4:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M5, L1936:4877
Foto av Runsten M5, L1936:4877
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hákon lät resa denna sten till minne av Skygni, sin bror, och till minne av Alþrúðr, hans mor. Må Gud och Guds mor hjälpa deras själar.

Visa originaltolkning och runtext

hokun lit rita ' stin þino| |obtiʀ skukna bruþur sin auk abti(ʀ) alþruþi muþur sino kuþ hialbi þiʀa salu auk| |kuþ muþiʀ

hokun lit rita ' stin þino| |obtiʀ skukna bruþur sin auk abti(ʀ) alþruþi muþur sino kuþ hialbi þiʀa salu auk| |kuþ muþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,25 m h, 1,02 m br (Ö-V) och 0,16-0,43 m tj. Runhöjd 10 cm. Ormslinga med inskrift på den mot S vettande sidan, i mitten ett kors 0,76 m h och 0,63 m br. Längst ner på stenens S sida, under ormslingan, är inristat: "Funnen 1875 26/8 CPGS" (CPGS= Carl Petter Grafström). Stenen är överbyggd med ett brutet trätak.

V om stenen står dess inskrift på en koppartavla. Den lyder i översättning: "Håkan lät uppresa denna sten till minne av Skygne, sin broder, och till minne av Altrud, sin moder. Gud och Guds moder hjälpe deras själ."

Själva fyndplatsen för stenen är ca 180 m SSÖ om stenens nuvarande plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Attmar socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande sand/lermark. Kyrkogård/tomtmark.

0,5 m S om järnstaket (Ö-V) vid Attmars kyrka, och 5 m NV om NV hörnet av bårhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Attmar socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.312484
Longitud: 17.054833
Lämnings-ID: L1936:4877
Riksantikvarieämbetets ID: Attmar 4:1
Sveriges runinskrifter: M5 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Attmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1936:4877