Runsten M4, L1936:5433, Attmar 4:2 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M4, L1936:5433
Foto av Runsten M4, L1936:5433
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tóki/Fullugi/Illugi reste stenen … reste österut med Ingvarr(?) … markerade(?) denna sten.

Visa originaltolkning och runtext

…uki raisti st… … f(u)r austra miʀ i(i)…ri (i)aisinsiltaikan-… …[na]þ(u) stain þin[a]

…uki raisti st… … f(u)r austra miʀ i(i)…ri (i)aisinsiltaikan-… …[na]þ(u) stain þin[a]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 1,07 m h, 0,73-0,95 m br (Ö-V) och 0,12-0,34 m tj. Runhöjd 8-11 cm. Delar av kors och runslinga finns på den mot S vettande, tämligen släta sidan.

Fyndplatsen för stenen är ca 90 m V om nuvarande plats.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Attmar socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande sand/lermark. Kyrkogård/tomtmark.

1,3 m Ö om RAÄ-nr Attmar 4:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Attmar socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.312481
Longitud: 17.055021
Lämnings-ID: L1936:5433
Riksantikvarieämbetets ID: Attmar 4:2
Sveriges runinskrifter: M4 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Attmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1936:5433