Runsten M2, L1934:374, Njurunda 807 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M2, L1934:374
Foto av Runsten M2, L1934:374
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ásgeirr/Ásgerðr slog (runorna).

Visa originaltolkning och runtext

oskir barþi

oskir barþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenfragment, M 2, nuvarande läge. Tidigare registrerad som Njurunda 226:1, se detta RAÄ-nr. Läget justerat efter uppgifter i Anmälan, dnr 326-04606-2007.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Njurunda socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.257156
Longitud: 17.373571
Lämnings-ID: L1934:374
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 807
Sveriges runinskrifter: M2 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1934:374