Runsten M16, L1935:1707, Skön 70:2 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M16, L1935:1707
Foto av Runsten M16, L1935:1707
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn uppfostrade … sin far/bror. Må Gud hjälpa hans ande ... ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

bia(r)(n) raiti … …þur sin : kuþ hialbi ant hans … …ti runaʀ

bia(r)(n) raiti … …þur sin : kuþ hialbi ant hans … …ti runaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten: granit? 1,35 m h, 0,4 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2m tj. Ganska ; tydlig ristning vänd mot VNV. 0,4 m SSV om nr 1är: 2) Runsten: granit 1 m h, 0,7 m br vid basen (NNÖ-SSV) och0,2 m tj. Otydlig ristning vänd mot VNV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skön socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skön socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.448079
Longitud: 17.352481
Lämnings-ID: L1935:1707
Riksantikvarieämbetets ID: Skön 70:2
Sveriges runinskrifter: M16 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Skön
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:1707