Runsten M15, L1935:1164, Skön 70:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten M15, L1935:1164
Foto av Runsten M15, L1935:1164
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn reste denna sten till minne av Ófriðr och till minne av Unn, hans söner.

Visa originaltolkning och runtext

biurn : riti stain þino : aftiʀ : ufriþ : auk at : un sunu sin

biurn : riti stain þino : aftiʀ : ufriþ : auk at : un sunu sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit? 1,35 m h, 0,4 m br vid basen (NNÖ-SSV) och 0,2 m tj. Ganska tydlig ristning vänd mot VNV.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skön socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skön socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.44809
Longitud: 17.352485
Lämnings-ID: L1935:1164
Riksantikvarieämbetets ID: Skön 70:1
Sveriges runinskrifter: M15 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Skön
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:1164