Runsten Ledbergsstenen, Ög181, L2011:4166, Ledberg 6:1 i Linköping, Östergötland
Foto av Runsten Ledbergsstenen, Ög181, L2011:4166
Foto av Runsten Ledbergsstenen, Ög181, L2011:4166
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Bisi placerade denna sten till minne av Þorgautr … hans far. §B Och Gunna, båda. Tistel, mistel, kista.

Visa originaltolkning och runtext

§A (b)isi · sati : st[(n)] : þisi : iftiʀ : þurkut : u----þi : faþur §B : sin : uk : þu : kuna : baþi : þmk:iii:sss:ttt:iii:l[(l)]l :

§A (b)isi · sati : st[(n)] : þisi : iftiʀ : þurkut : u----þi : faþur §B : sin : uk : þu : kuna : baþi : þmk:iii:sss:ttt:iii:l[(l)]l :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grårosa granit, 2,87 m hög, 0,55-0,95 m bred och 0,4 m tjock.På N sidan en runslinga, 2 män med ett fyrfotadjur mellan sig, på Ö sidan ett kors och på S sidan en runslinga, 2 män, 2 fyrfotadjur och ett skepp. V sidan har ingen ristning.

Enligt Östergötlands runinskrifter utgör sidorna en sammanhängande inskrift som lyder:"Bise satte denna sten efter Torgöt uinualit, sin fader, och Gunna, de båda; hos tronderna föll han."

Uppmålad 1974.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ledberg socken i Linköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

5 m 175cg och 3 m SV om kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ledberg socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.442248
Longitud: 15.446896
Lämnings-ID: L2011:4166
Riksantikvarieämbetets ID: Ledberg 6:1
Sveriges runinskrifter: Ög181 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ledbergsstenen
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Socken: Ledberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:4166