Runsten L2007:1341, Glava 136:1 i Arvika, Värmland
Foto av Runsten L2007:1341
Foto av Runsten L2007:1341
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten och domarring, uppgift om. Enligt brev till Helge Kjellin,16/1 1930, ska en 1) runsten och en 2) stensättning/dommarring hapåträffats någonstans vid Hillringsberg. Dessa lämningar har ejkunnat återfinnas vid 1991 års inventering. Sannolikt rör det sigom naturbildningar. Angiven plats är godtyckligt vald. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glava socken i Arvika kommun (Värmlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Glava socken eller Arvika kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.534253
Longitud: 12.629625
Lämnings-ID: L2007:1341
Riksantikvarieämbetets ID: Glava 136:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Värmland
Kommun: Arvika
Socken: Glava
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:1341