Runsten L2003:2032, Medåker 20:1 i Arboga, Västmanland
Foto av Runsten L2003:2032
Foto av Runsten L2003:2032
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om, nedlagd under golvet; kyrkans vapenhus år 1886 vid restaurering av kyrkan. Enligt uppgift av nuvarande kyrkvaktmästaren, Bernt Eriksson, togs golvet i vapenhuset upp i mitten av 1970-talet. Någon runsten hittades då inte. Enligt Västmanlands runinskrifter avses en nött medeltida gravsten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Medåker socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Medåkers kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Medåker socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.453237
Longitud: 15.755192
Lämnings-ID: L2003:2032
Riksantikvarieämbetets ID: Medåker 20:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Arboga
Socken: Medåker
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:2032