Runsten L2001:3507, Hedemora 30:1 i Hedemora, Dalarna
Foto av Runsten L2001:3507
Foto av Runsten L2001:3507
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd sandsten, 1,63 m h och 1-1,03 m br och 0.08-0.12 m tj. Stenens yta är starkt trampsliten och nött, samt försedd med två hål, 0,06 respektive 0,04 m diam. Baksidan är råhuggen. Stenen har tidigare legat på Hedemora kyrkogård, i den NV stigluckan mot kyrkogatan, där den av Trotzig omtalats såsom sannolikt varande en runsten, som varit uppställd på Kapellbacken (jämför RAÄ-nr 38), enligt uppgift i Petrus Uglas "Näsgårds län i Dalarna i forna tider" 1734. 1 juni 1987 inleddes en undersökning av stenen genom Åke Hyenstrand, biträdd av Erik Axelsson, Barbro Eriksson och Lennart Serenius. I samband härmed lyftes stenen och rengjordes, samt undersöktes av avdelningsdirektör Helmer Gustavsson från Riksantikvarieämbetets runverk. Undersökningen, som bör betraktas som preliminär, ledde till att svaga antydningar till ett skriftband och en stapel av runkaraktär kunde observeras i övre delens vänstra parti. Stenen rengjordes slutgiltigt i juli 1987 och placerades i kyrkans vapenhus. Svaga antydningar till ristningar imålades med vit vattenfärg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hedemora socken i Hedemora kommun (Dalarnas län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhus i Hedemora Kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hedemora socken eller Hedemora kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.277512
Longitud: 15.991784
Lämnings-ID: L2001:3507
Riksantikvarieämbetets ID: Hedemora 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Dalarna
Kommun: Hedemora
Socken: Hedemora
Riksantikvarieämbetets information: » L2001:3507