Runsten L2000:5989, Orsa 17:1 i Orsa, Dalarna
Foto av Runsten L2000:5989
Foto av Runsten L2000:5989
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten i sandsten, 0,34x0,23x0,05 m. Förvaras i Ryggårstugan. Välgjorda djurslingor och runor inhuggna och målade med rött. Lasar-Erik Hansson, gravör, mästaren (?). Rättad efter fellista inför migrering av FMIS, lämningstyp ändrad. 2018-06-05/JÖ

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orsa socken i Orsa kommun (Dalarnas län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Orsa socken eller Orsa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.109074
Longitud: 14.631616
Lämnings-ID: L2000:5989
Riksantikvarieämbetets ID: Orsa 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Dalarna
Kommun: Orsa
Socken: Orsa
Riksantikvarieämbetets information: » L2000:5989