Runsten L1989:4253, Valleberga 26:2 i Ystad, Skåne
Foto av Runsten L1989:4253
Foto av Runsten L1989:4253
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Flatmarksgravar, 2 gravar, belägna inom ett ca 40x20 m st(VNV-ÖSÖ) område. Undersökta av M. Strömberg 1951. Grav ettutgjordes av brandgrav, 3x1.8 m st (Ö-V). Stenpackning avskiffer och klumpstenar. Spår av ekstock, 2.37x0.62 m st. Fyndav brända ben, 1 bronsfibula, kniv, pincett och rakkniv.Grav två utgjordes av rektangulär stenkista med takhäll. Fynd avbrända ben, rakkniv, pincett och kniv.2) Runsten, uppgift om. Enl. uppg. skall en gång en runstenblottlagts vid grustäkt i området. Stenen skulle åter höljtsöver. Någon runsten framkom inte vid undersökningen. Möjligenkan takhällen till ovan nämnda stenkista ha avsetts. Se Medd.från LUHM 52-53, sid. 171-172.Ev. nr 27.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Valleberga socken i Ystads kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 65 m N om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Valleberga socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.403461
Longitud: 14.081993
Lämnings-ID: L1989:4253
Riksantikvarieämbetets ID: Valleberga 26:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Valleberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:4253