Runsten L1986:9602, Åhus 172 i Kristianstad, Skåne
Foto av Runsten L1986:9602
Foto av Runsten L1986:9602
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 3,2 m h, 1 m br och 0,5 m tj. Signum: Sk 97 / EM85;377. Påträffad 1965 vid undersökning av kyrkgrunden RAÄ-nr Åhus 2:2 av L. Cnattingius. Stenen var sekundärt använd som sockel och båda långsidor är tillhuggna.
Inskrift: "BillingR ræisti af[t] Skrauta stæin þænna" - "Billing reste efter Skröte denna sten". Rest utanför Åhus museum efter beslut av Länsstyrelsen. (RAÄ-2018-201)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åhus socken i Kristianstads kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åhus socken eller Kristianstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.923206
Longitud: 14.293736
Lämnings-ID: L1986:9602
Riksantikvarieämbetets ID: Åhus 172
Sveriges runinskrifter: (Blekinge, Halland & Skånes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Socken: Åhus
Riksantikvarieämbetets information: » L1986:9602