Runsten L1984:1087, Helgesta 30:1 i Flen, Södermanland
Foto av Runsten L1984:1087
Foto av Runsten L1984:1087
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sentida, av grå granit, 1.1 m h, 1.2 m br (NÖ-SV) och0.7 m tj. Runhöjd 12-15 cm och 0.5-0.7 m dj. Ristningen vettermot NV. Runorna svagt ifyllda med rött.Se skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgesta socken i Flens kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av moränhöjd. Skogsmark (lövskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Helgesta socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.051791
Longitud: 16.713441
Lämnings-ID: L1984:1087
Riksantikvarieämbetets ID: Helgesta 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Flen
Socken: Helgesta
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:1087