Runsten L1976:7033, När 164:1 i Gotland, Gotland
Foto av Runsten L1976:7033
Foto av Runsten L1976:7033
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1 Runstensfragment? kalksten, 0,52x0,32x0,09 m. På ena långsid an är intill hörnet av brottsida/kant inhugget:Se skiss i boken! Intill är: Runstensfragment, kalksten, tvesidigt, 0,23x0,21 cm och 0,08 m. På den ena släta sidan är inhugget: Se skiss i bok en! Intill är: Runstensfragment? kalksten, 0,17x0,12x0,055 m . På ena sidan: Se skiss i boken! Intill och Ö om 1 är: 2) Svä rdslipningssten, gråsten, 0,7x0,6x0,25 m. På ovansidan är 4 slipr ännor, 56-64 cm l, 5-7 cm br och 1-3,5 cm dj. Parallella. Välslip ade. Utrymt parti mellan de båda inre är slipat (tendens till sli pyta, 57x2,5 cm). 20 m om nr 1-2 och 3 m V om hus (SV) är: 3) "Mo rtel"?, kalksten, 0,3x0,3 och 0,16 m tj, rundad. Trågformig fördj upning, 23x20 cm och 5 cm dj. Intill en "stöt", kalksten, 19x6x4 cm. Kantskadade. Funna vid åkerarbete. 4) Intill nr 1-2 är 2st kl umpar av slagg, 10-11 cm diam och 4-5 cm tj. mörkgrå, brunröda, b låsiga, en med avtryck av kol, liknar små bottensmältor, vikt 6 h g och 7,3 hg på dålig våg. Tre sentida runda kvarnstenar på tomte n.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i När socken i Gotlands kommun (Gotlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

1) 12 m VSV om SV hörnet av manbyggnad och 1 m N om infart.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i När socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.252133
Longitud: 18.622657
Lämnings-ID: L1976:7033
Riksantikvarieämbetets ID: När 164:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Socken: När
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7033