Runsten L1975:9658, Mellby 32:2 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten L1975:9658
Foto av Runsten L1975:9658
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravanläggning okänd typ.1) Uppgift om, av Kantor Sundell(grundad på uppgifter av äldre ortsbor vid 1900-talets början), låg till 1860-talet på markerad plats det s.k. Sjögärdet, ett gravfält, uppenbarligen Sörabys bygravfält. Då förstördes det av markägaren, kyrkvärden C.J Rylander, i samband med stenröjning och uppodling. Därvid tillvaratogs bl.a. några urnor med aska, vilka strac därefter krossades då de ansåks spöka. Nymera "syns i åkermyllan benskärvor och kol". Åkern utgjordesvid 1987 års inventering av betesmark.2) Runsten, uppgift om. Enligt Sundell har vid Söraby även stått en runsten, vilken av en ortsbo skall ha grävts ner i jorden. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av låg sedimenthöjd vid V strande av sjö. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.548521
Longitud: 15.111733
Lämnings-ID: L1975:9658
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 32:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:9658