Runsten L1973:7043, Mellby 29:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten L1973:7043
Foto av Runsten L1973:7043
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om.Enligt uppgifter från ett flertal ortsbor grävdes en stor runsten,ca år 1900, ned som brosten i brotrumman till markerad bäck. Stenen togs av bröderna Lööf eller Karl-Johan Lööf (död 1925), Ustorp,från vägskälet ca 65 m mot ÖNÖ. Även bäcken, ett par hundra m motVSV, kan komma ifråga, men troligen inte.Uppgiftslämnare sonen Hjalmar, sonsonen Erik (år 1987, Bertil Hildorsson, Värne och Eric Gustafsson, Granhult, nu Eksjö. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bäckfåra mot VNV. Skogsmark (blandskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.529385
Longitud: 15.14993
Lämnings-ID: L1973:7043
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 29:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:7043