Runsten L1973:5732, Mellby 28:1 i Eksjö, Jönköping
Foto av Runsten L1973:5732
Foto av Runsten L1973:5732
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om.Enligt uppgift av ortsbor ska fram till ca år 1900 ha stått en runsten mitt i markerad åker. Markägaren (Magnus Gabrielsson? eller Gabriel Magnusson?) körde då bort stenen och tippade den i åkerkanten mot Ö och sjön, därför att folk trampade ner grödan då de skulle titta på stenen. Den är förgäves eftersökt av flera äldre ortsbor samt av framlidne fd riksantikvarien Sven B. F. Jansson. Uppgiftlämnare: Bertil Hildorsson, Värne och Eric Gustafsson, Eksjö (förrGranhult, Mellby). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mellby socken i Eksjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mellby socken eller Eksjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.557234
Longitud: 15.108507
Lämnings-ID: L1973:5732
Riksantikvarieämbetets ID: Mellby 28:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Eksjö
Socken: Mellby
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:5732