Runsten L1964:4138, Starrkärr 61:1 i Ale, Västra Götaland
Foto av Runsten L1964:4138
Foto av Runsten L1964:4138
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, borttagen omkring 1912. Den låg i ett nu igenfyllt dike. Stenen var trekantig och vägde 370 kg. Den forslades till Älvängens station och sedan med tåg till Vänersborgs museum. Sannolikt var det inga runor utan naturbildningar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Starrkärr socken i Ale kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttning av moränrygg (NNV-SSV). Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Starrkärr socken eller Ale kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.953007
Longitud: 12.194757
Lämnings-ID: L1964:4138
Riksantikvarieämbetets ID: Starrkärr 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Ale
Socken: Starrkärr
Riksantikvarieämbetets information: » L1964:4138