Runsten L1963:6260, Barne-Åsaka 89:1 i Essunga, Västra Götaland
Foto av Runsten L1963:6260
Foto av Runsten L1963:6260
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, plats för, enligt excerpt (Hilfeling, 1791) skall i kyrkogårdsmuren ha funnits en runsten på slutet av 1700-talet. Stenen har ej återfunnits.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barne-Åsaka socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I Ö kyrkogårdsmuren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Barne-Åsaka socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.141692
Longitud: 12.831285
Lämnings-ID: L1963:6260
Riksantikvarieämbetets ID: Barne-Åsaka 89:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Essunga
Socken: Barne-Åsaka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:6260