Runsten L1963:2299, Bjärka 45:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten L1963:2299
Foto av Runsten L1963:2299
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om runsten, nedgrävd av Per Tham Ö om S flygeln av okänd anledning. Förre ägaren till Dagsnäs hade vid nedläggande av rör i detta område samtidigt sökt efter denna runsten, utan resultat. Platsen är herrgårdens gårdsplan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärka socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusplatå (ÖNÖ-VSV), park.

Några m Ö om S flygeln.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bjärka socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.284101
Longitud: 13.494494
Lämnings-ID: L1963:2299
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärka 45:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Bjärka
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2299