Runsten L1962:6809, Norra Ving 37:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten L1962:6809
Foto av Runsten L1962:6809
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Lär vara inmurad i Norra Vings kyrka, någonstans vid huvudingången till kyrkan, men är ej synlig. Den exakta platsen är ej känd. En äldre sockenbo nämnde denna runsten. Den första kyrkan byggdes 1180 (Se excerpter nr 37).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Ving socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Ving socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379818
Longitud: 13.57555
Lämnings-ID: L1962:6809
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Ving 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Norra Ving
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6809