Runsten L1962:6004, Norra Härene 46:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten L1962:6004
Foto av Runsten L1962:6004
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Enligt Västergötlands runinskrifter skulle det vid bron i Dydalen ha funnits en runsten, vilken möjligen skulle ha hamnat i bron vid byggandet av densamma. Bron byggdes om i början av 1930-talet men det är ej känt om någon runsten återfanns.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Härene socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Härene socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408349
Longitud: 13.164127
Lämnings-ID: L1962:6004
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Härene 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Norra Härene
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6004