Runsten L1962:3834, Hangelösa 35:1 i Götene, Västra Götaland
Foto av Runsten L1962:3834
Foto av Runsten L1962:3834
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (sentida), 1,2 m hög, 0,3 m bred och 0,2 m tjock. Stenen ristades omkring 1970 av fastighetsägaren.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hangelösa socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

5 m V om husknut. 3 m NÖ om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hangelösa socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.474658
Longitud: 13.368655
Lämnings-ID: L1962:3834
Riksantikvarieämbetets ID: Hangelösa 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Hangelösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:3834