Runsten L1962:360, Essunga 142:1 i Essunga, Västra Götaland
Foto av Runsten L1962:360
Foto av Runsten L1962:360
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, uppgift om. Stenen påträffades på åkern och togs till gården 1911 (se Essunga 154:1). Där spräcktes den och användes som grundstenar till huset.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Essunga socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Essunga socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.179373
Longitud: 12.798736
Lämnings-ID: L1962:360
Riksantikvarieämbetets ID: Essunga 142:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Essunga
Socken: Essunga
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:360