Runsten L1961:5990, Vinköl 56:1 i Skara, Västra Götaland
Foto av Runsten L1961:5990
Foto av Runsten L1961:5990
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runhäll, uppgift om. Enligt excerptuppgift från Claudius Andeae (1672) har det över Runebrobäcken legat en häll med runtecken. Platsen kan ej identifieras, möjligen är runstenen inlagd i stenbron.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vinköl socken i Skara kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vinköl socken eller Skara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.329811
Longitud: 13.316372
Lämnings-ID: L1961:5990
Riksantikvarieämbetets ID: Vinköl 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Skara
Socken: Vinköl
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5990