Runsten L1960:3120, Slöta 128 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten L1960:3120
Foto av Runsten L1960:3120
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 148), uppgift om. Enligt Västergötlands runinskrifter skall det i Slöta kyrka finnas två eller flera fragment av runstenar. Enligt Västergötlands runinskrifter är fragmentet ca 1,20 x 0,5 m och inskriften lyder: "... (lät) göra(?) (denna) sten (efter ..., sin) son ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slöta socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Slöta socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.11398
Longitud: 13.625403
Lämnings-ID: L1960:3120
Riksantikvarieämbetets ID: Slöta 128
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Slöta
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3120