Runsten L1960:3111, Lekåsa 81 i Essunga, Västra Götaland
Foto av Runsten L1960:3111
Foto av Runsten L1960:3111
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenar, uppgift om. Vid den markerade platsen låg tidigare Lekåsa gamla kyrka vilken revs 1859. Vid kyrkans rivning fann man två runstenar av vilka den ena sönderslogs och användes i den nya kyrkans murar medan den andra blev fyllnad vid kyrkogårdens jämnande. Tidigare registrerade som Lekåsa 72:1(1).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lekåsa socken i Essunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lekåsa socken eller Essunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.139277
Longitud: 12.882112
Lämnings-ID: L1960:3111
Riksantikvarieämbetets ID: Lekåsa 81
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Essunga
Socken: Lekåsa
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3111