Runsten L1960:3110, Häggesled 51 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten L1960:3110
Foto av Runsten L1960:3110
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Borttagen runsten. Omtalas av JG Kindberg 1784 (Sundholmska samlingen 33): "Allmogen säger at icke långesedan stått en runsten vid landsvägen vid Abrahamsg. i Häggeslätt, som sedan blifvit förstörd."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggesled socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack, svagt åt V (mot bäck) sluttande lermark. Åkermark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Häggesled socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.408031
Longitud: 12.915841
Lämnings-ID: L1960:3110
Riksantikvarieämbetets ID: Häggesled 51
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Häggesled
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3110