Runsten L1959:4803, Dimbo 141 i Tidaholm, Västra Götaland
Foto av Runsten L1959:4803
Foto av Runsten L1959:4803
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runsten, 0,9 m hög, 0,7 m bred och 0,6 m tjock. Den är rest och är skarpkantad. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "bmf". Intill stenen finns ytterligare 3 skarpkantade stenar 0,2-0,5 m h och 0,5-1 m st, liknande en kvadratisk stenkrets dock mycket ojämn.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dimbo socken i Tidaholms kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:På höjdryggen i S.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dimbo socken eller Tidaholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.166421
Longitud: 13.821324
Lämnings-ID: L1959:4803
Riksantikvarieämbetets ID: Dimbo 141
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tidaholm
Socken: Dimbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4803