Runsten L1959:1640, Eggvena 39 i Herrljunga, Västra Götaland
Foto av Runsten L1959:1640
Foto av Runsten L1959:1640
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, sentida, på upprest sten, 1,5 m h, 0,7 m br (N-S) och 0,5 m tj. På den mot Ö vettande sidan är en slipad yta, 1,2 m h och 0,5 - 0,6 m br. Ristningen är på ovandelen i en halvcirkelform med 10-12 cm höga runor, imålade med röd färg.
Påträffad i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "VaKul", Vattenförvaltning och Kulturmiljö - planeringsunderlag för Västerhavets vattendistrikt.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eggvena socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack S sluttning av lerig moränhöjd. Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Eggvena socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.088738
Longitud: 12.895408
Lämnings-ID: L1959:1640
Riksantikvarieämbetets ID: Eggvena 39
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Herrljunga
Socken: Eggvena
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:1640