Runsten L1958:2560, Gamleby 361:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Runsten L1958:2560
Foto av Runsten L1958:2560
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Plats för borttagen runsten. Runstenen flyttad till folkhögskolans nya område 1967. Se RAÄ-nr Gamleby 393:1.

Beskrivning:
Runsten, röd granit, 1,3 m h, 0,35 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,4 m tj. Runorna vetter mot Ö-SÖ-SV. Runhöjd 5-8 cm. Imålade med rödfärg.
Enligt Smålands runinskrifter består inskriften av svensk-norska runor och lyder: "Sonen fick Kåte Vifridssons smiden. Guda-Skägge utförde (ristningen)."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.900731
Longitud: 16.405554
Lämnings-ID: L1958:2560
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 361:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2560