Runsten L1955:1729, Böda 280 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten L1955:1729
Foto av Runsten L1955:1729
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå kalksten, 0.94 m h, 0.49-0.53 m br och 0.1 m tj. Avhuggen topp bildar spets. Den del som inte är avhuggen är bearbetad till rundad "sockelprofil".
I den N sidan är ristningsytan, 0.7x0.45 m. Runslingan består av en ormslinga som bildar en motstående spiral. Slingans bredd oregelbunden. Ristningen är kraftigt belavad och delvis vittrad.
Ristningen är taffligt utförd med undertecknad vågar pga bristande kunskap inte döma ut den - se antikvarisk kommentar.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Böda socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Böda socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.240704
Longitud: 17.027233
Lämnings-ID: L1955:1729
Riksantikvarieämbetets ID: Böda 280
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Böda
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:1729