Runsten L1951:2549, Alfta 112:1 i Ovanåker, Gävleborg
Foto av Runsten L1951:2549
Foto av Runsten L1951:2549
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alfta socken i Ovanåkers kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alfta socken eller Ovanåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.342866
Longitud: 16.053423
Lämnings-ID: L1951:2549
Riksantikvarieämbetets ID: Alfta 112:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Ovanåker
Socken: Alfta
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:2549