Runsten L1950:4605, Torsåker 80:1 i Hofors, Gävleborg
Foto av Runsten L1950:4605
Foto av Runsten L1950:4605
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, 0,25x0,25 m och 0,1 m tj. Avslagen. Funnen vid rivning av gammalt brygghus omkring 1930. Stenen låg i grunden på brygghuset. Brygghuset låg ca 15 m från sjökanten, nära en plats som använts vid utlastning av järn från traktens hyttor. I skärningsytan är inristat några otydliga tecken, ifyllda m grön färg. Enligt Gästriklands runinskrifter består ristningen av 7 tecken varav 4 är runliknande. Stenen är nu placerad i en blomsterrabatt längs boningshusets V långsida.
För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.535738
Longitud: 16.54519
Lämnings-ID: L1950:4605
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:4605