Runsten L1950:1529, Njutånger 54:1 i Hudiksvall, Gävleborg
Foto av Runsten L1950:1529
Foto av Runsten L1950:1529
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Sentida runristning, rödaktig granit, klumpsten, 2,5x 2 m och 1,4 m h. Ristningen vetter mot NÖ och ristningsytan är 1,8 m h och 0,65 m br. Runhöjd 6,5-8 cm. Runristningen består av, förutom runtecken, två män i en båt, ett soltecken och årtalet 1950 som enl tidigare uppgift ska vara inristat men som är svårupptäckt. Runtexten som ska vara på SSÖ sidan har ej återupptäckts. Texten tolkas: "Gustaf auk airik giorti båtar. Ainar risti stain här. För ytterligare information om inskriften se det inscannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njutånger socken i Hudiksvalls kommun (Gävleborgs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogstomt hörande till boningshus. Övervägande barrskog.

27 m 130 gon om lada, 18 m 330 gon om å, 63 m 240 gon om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Njutånger socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.60371
Longitud: 17.057418
Lämnings-ID: L1950:1529
Riksantikvarieämbetets ID: Njutånger 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Gävleborg
Kommun: Hudiksvall
Socken: Njutånger
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:1529