Runsten L1944:349, Nora 169:1 i Heby, Uppsala
Foto av Runsten L1944:349
Foto av Runsten L1944:349
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om runsten.Enl Bellander 1933 har tidigare enl uppgift en runsten funnits ianslutning till byn Bro. Bellander förmodar att denna har ståttvid bron över sumpmarken mellan åspartierna N om byn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nora socken i Heby kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sankmarksplatå mellan rullstensåsar.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nora socken eller Heby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.25298
Longitud: 16.970511
Lämnings-ID: L1944:349
Riksantikvarieämbetets ID: Nora 169:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Heby
Socken: Nora
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:349