Runsten L1943:7497, Husby-Sjutolft 197:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten L1943:7497
Foto av Runsten L1943:7497
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Uppgift om runsten. Flyttad från Viggbyhagen 1947. Nerlagd som bro över skogsväg mellan Dammkärret och Nasaret. Den skall ligga mellan 2 dräneringsrör av cement och ha jord uppkasta ovanpå. Uppgiften lämnad av Gustaf Viman, Rangehäll, Litstena socken, tel 0171-21943. Vid grävning på den aktuella platsen kunde inget ses. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S om större moränområde. Skogsmark (barrskog).

Ca 15 m från sockengräns och 15 m V om hög?

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646786
Longitud: 17.343205
Lämnings-ID: L1943:7497
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 197:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7497