Runsten L1942:878, Rasbokil 169:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten L1942:878
Foto av Runsten L1942:878
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten ej återfunnen. Enligt organisten J M Johansson Frötuna anmält till Raä 1949, 1951 skulle en runsten funnits vid Årby i enstenmur som sammanband slottet med en flygelbyggnad. Stenen var1,5-2 m h och 0,5 m br. Den låg så skriften syntes. Stenmuren togs bort och slogs sönder för att ingå i den nya ladugården. 1978 års inv: V delen av golvet bröts upp vid tiden för fornminnesinventeringen och många stenar utslängdes men ingen av de sönderslagnastenarn kunde återfinnas. Golvet är nu igencementerat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbokil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:i ladugård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbokil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.994681
Longitud: 17.848707
Lämnings-ID: L1942:878
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbokil 169:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbokil
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:878