Runsten L1942:8048, Sparrsätra 20:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten L1942:8048
Foto av Runsten L1942:8048
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, fragment, inmurad innantill i kyrkans S vägg. Svenska runurk, 80. Den är 1,08 m l och 0,4 m br. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot N. Kyrkan från ca 1310-1330, sakristian 1100-tal. 3) I Upplands runinskrifter s 393, nämns ännu en runsten i kyrkan, i N väggen, omnämnd endast av Burens: "i kyrkan i muren på norra sidan i yttersta gaveln". 2) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sparrsätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Sparrsätra kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694254
Longitud: 16.975875
Lämnings-ID: L1942:8048
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 20:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8048