Runsten L1941:9515, Övergran 102:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten L1941:9515
Foto av Runsten L1941:9515
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Enligt tidigare except, B Einerstam 1951. Plats för runstenar? Enligt skrivelse från Jan Fridegård skall pråm lastad med bl a 3 runstenar ha blivit sänkt på platsen. Vid klart väder och spegelblankt vatten har man tidigare kunnat se runstenarna. De äldre på Arnö är övertygade om, att runstenarna verkligen har blivit sänktapå platsen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sjö.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.660807
Longitud: 17.484333
Lämnings-ID: L1941:9515
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 102:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9515