Runsten L1941:4000, Vallby 55:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten L1941:4000
Foto av Runsten L1941:4000
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,7 m h, 1,15 m br i N-S, 0,45 m tj. Närmastrektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt. Runhöjd: 6-8 cm. Ristningen vetter mot V. 7 m N om nr 1: 2) Runsten, granit, 2 m h,1 m br i N-S, 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt. Ristningen vetter motV. Runor saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

7 m N om boningshus, 8 m S om väg. 1 m NÖ om boningshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.576718
Longitud: 17.15204
Lämnings-ID: L1941:4000
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 55:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4000